Navigation Menu+

LALA Design Studio

LALA just

Lala Design is an art studio that offers:

 • Individual and non-standard interior and exterior decisions such as wall-painting, glass-staining, drawing on textiles, paintings;
 • Illustrations;
 • Graphic design;
 • Scenography and costumes;
 • Multimedia and visual conception.

Lala Design Studio joins creative people with developed professional style and vision, artists with brilliant individuality and experience  in large-scale projects: performances, TV shows and lots of exhibitions.

                                    Manager and owner is Lilyana Petrova – Lulu

 

 

 

 

          Лала дизайн е арт студио което ви предлага:

 • Индивидуални и нестандартни интериорни и екстериорни решения – стенопис, стъклопис, рисунки върху текстил, картини;
 • Илюстрации;
 • Графичен дизайн;
 • Сценография и костюми;
 • Мултимедийна и визуална концепция;
 • Детска школа по иизобразително изкуство;
 • Курсове за кандитастване в художествени училища;
 • Курсове по иизобразително изкуство за възрастни.

Лала дизайн студио обединява креативни творчески личности с изграден професионален почерк и визия, художници с ярка индивидуалност и опит в мащабни проекти : спектакли, телевизионни предавания и   множество изложби .

Ръководител и собственик Лиляна Петрова – Лулу